Pôvod mena Larisa

Ženské meno časté medzi Rusmi a Ukrajincami.
Pochádza z latinského slova larus, čo znamená čajka, alebo z gréckeho laros, čo znamená prijemná, sladká. Keďže sa nevie, ktorý pôvod je správny, tak sú prijaté obidva, tzn. Larisa – čajka, príjemná, sladká.
Je možné, že toto meno je odvodené od mesta Lárisa, ale larišanka to neznamená. Znamená to, že aj mesto, aj meno majú rovnaký lingvistický pôvod.
Mimochodom, mesto Lárisa dostalo svoj názov na počesť nymfy, vnučky Posejdona Larissy.


Larisa oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 5.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Boislava, Bojan, Bojana, Bojimír, Bojimíra, Bojislav, Borimír, Branimír, Branimíra, Budislava, Chotimír, Chotimíra, Justinián, Otakar, Regan, Regína, Regulus, Viktorín#menolarisa

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: