Pôvod mena Korina

Ženské meno pochádzajúce z latinského Corina (meno Ovídiovej milenky), to z gréc. koré dievčina


Korina oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 17.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Kora, Kornélia, Lazár#menokorina

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: