Pôvod mena Klement

Mužské meno odvodené z lat. clemens = mierny, milosrdný, jemný a pod. Žen podoba je Klementína.


Klement oslavuje meniny 23.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Klementín, Klementína, Kliment, Kolumbín, Kolumbína
Klement oslavuje meniny v Čechách 23.11.#menoklement

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: