Pôvod mena Kazimír

Mužské meno slovanského, najskôr poľského pôvodu, avšak nie len o samom pôvode, ale aj význame, je rad konfliktných náhľadov.
1/ Utvorené je na podklade lat. Casimiro, čo je lat. názov indického štátu Kašmír, ktorého sanskritové podoba je Kačmiras.
2/ Východiskom mu bude lat. cassis, ktoré znamená prilba.
3/ Meno je vyložene slovanský útvar a východiskom mu bude slovo kaziť = ničiť, búrať, mariť.
4/ Východiskom mena je kázať = hlásať, propagovať, staroslov. kazati, ktorého význam je aj hovoriť, zakladať sa, zvestovať, ukazovať... kým koncovka –mír predstavuje typické slovanské zakončenie mena, s významom mier, pokoj, kľud, poriadok.
Najreálnejšou sa zdá byť variant číslo 4, lebo ktorý rodič by sa rozhodol nazvať si syna menom podrývača pokoja, mieru? Zároveň, keď toto meno vzniklo, sotvaže niekto zo Slovanov počul niečo o Kašmíre.


Kazimír oslavuje meniny 4.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Gerazim, Jadrana, Kazimíra, Romeo
Kazimír oslavuje meniny v Čechách 5.3.#menokazimir

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: