Pôvod mena Kastor

Mužské meno pochádzajúce z gréčtiny latinčiny - castor - bobor


Kastor oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 7.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Donald, Oliver, Valibals, Veleslav, Veleslava, Velislav, Velislava#menokastor

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: