Pôvod mena Jurina

ž. variant mena Juraja (Georgína)


Jurina oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 11.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Algelína, Angel, Angela, Angelika, Volfram#menojurina

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: