Pôvod mena Július

Mužské meno odvodené z priezviska slávneho rímskeho aristokratického rodu, ktorý dal svetu a dejinám svojho člena Caesara, jedného z najvýznamnejších rímskych imperátorov. Sám význam mena, priezviska, nie je celkom jasný. Ak prihliadneme do gréckeho jazyka, tak môže znamenať jemnovlasý, osoba jemných vlás a práve toto vysvetlenie sa zdá byť najprijatelnejším, lebo Caesar, v podstate aj znamená osobu bujných vlás, čiže vlasatú osobu.


Július oslavuje meniny 11.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Antip, Ariel, Ariela, Arleta, Leo, Lev
Julius oslavuje meniny v Čechách 12.4.#menojulius

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: