Pôvod mena Jaroslav

Jaroslav je slovanské mužské meno s pôv. významom slávny silou, bujarosťou alebo oslavujúci jar, jarosť. Je utvoreného na podklade jar (ako ročné obdobie, vesna) a typických slovanských prípon –mil = milé (ie. meil, meir = milé, lahodné, mäkké, pokojné), -mir = mier, pokoj, svet, -slav = sláva, oslava, Slovan
Jeho ženský tvar je Jaroslava.
Česky, bulharsky, rusky Jaroslav, poľsky Jarosław.
Domácky Jaro, Jaroš, Slavo, - ženský tvar Jara, Jaruša, Slava.


Jaroslav oslavuje meniny 27.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Aristid, Aristída, Tulia, Tulius
Jaroslav oslavuje meniny v Čechách 27.4.#menojaroslav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: