Pôvod mena Irena

Pôvod mien > Irena

Ženské meno gréckeho pôvodu, kde má podobu Eiréno, Eurenaios, čo má význam mier, pokoj, spokojnosť, mierne a pokojné žitie... Pod týmto menom starí Gréci poznali svoju bohyňu miera a pokoja.


Irena oslavuje meniny 6.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Celestín, Celestína, Irína, Ruben, Sixtus, Venuša
Irena oslavuje meniny v Čechách 16.4.Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: