Hurych

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hurych Hurychová

Toto příjmení má původ ve starodávném slově "ghur", které bychom do dnešní češtiny přeložili jako "řev" nebo také jako "zhurta". První nositel příjmení v rodu byl tedy zřejmě člověk často řvoucí (mohlo se třeba jednat o biřice) nebo o člověka zbrklého.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hurych Hurychová
Rodokmen.com HurychHurychová
Kdeje.infoHurychHurychová
FacebookHurychHurychová
Archív zosnulýchHurychHurychová
V slovenskom telefónnom zoznameHurychHurychová
V českomHurychHurychová
V maďarskomHurychHurychová
V rakúskomHurychHurychová
V švajčiarskomHurychHurychová
V nemeckom telefónnom zoznameHurychHurychová
TwitterHurychHurychová