Hrubča

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hrubča Hrubčová
Hrubczay Hrubczayová

majetný gazda. Porovnaj aj iné priezviská odvodené od spoločného základu: Hrubík, Hrubovič, Hrubý.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hrubča Hrubčová Hrubczay Hrubczayová
Rodokmen.com HrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
Kdeje.infoHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
FacebookHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
Archív zosnulýchHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
V slovenskom telefónnom zoznameHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
V českomHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
V maďarskomHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
V rakúskomHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
V švajčiarskomHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
V nemeckom telefónnom zoznameHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová
TwitterHrubčaHrubčováHrubczayHrubczayová