Hrencsar

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hrnčiar Hrnčiarová
Hrnczar Hrnczarová
Herncsar Herncsarová
Hrencsar Hrencsarová

Kto vyrába hrnce a iné predmety z hliny. Maďarská podoba priezviska je Fazekaš (maď. fazekas, vyslov fazekaš = hrnčiar).

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hrnčiar Hrnčiarová Hrnczar Hrnczarová Herncsar Herncsarová Hrencsar Hrencsarová
Rodokmen.com HrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
Kdeje.infoHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
FacebookHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
Archív zosnulýchHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
V slovenskom telefónnom zoznameHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
V českomHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
V maďarskomHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
V rakúskomHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
V švajčiarskomHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
V nemeckom telefónnom zoznameHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová
TwitterHrnčiarHrnčiarováHrnczarHrnczarováHerncsarHerncsarováHrencsarHrencsarová