Pôvod mena Hrdoslav

Mužské meno - Hrdoslava ž. novšie sloven meno s významom hrdý na slávu alebo oslavujúci hrdosť, slávny hrdosťou, dom. Hrdoš


Hrdoslav oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 14.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Davorína, Hrdoš, Hrdoslava, Justa, Justín, Justína#menohrdoslav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: