Housser

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hauser Hauserová
Hauzer Hauzerová
Hauzner Hauznerová
Hausner Hausnerová
Hausser Hausserová
Houser Houserová
Housser Housserová
Hausherr Hausherrová
Tonhauser Tonhauserová
Tonhauzer Tonhauzerová

Zatiaľ jedinou knižnou publikáciou, ktorá sa venuje výlučne štatistike nositeľov priezviska Hauser vo svete, je americká publikácia Das Hauser Familien - Weltbuch1, podľa ktorej žije v súčasnosti približne 17.650 nositeľov priezviska Hauser, a to najviac v USA (5.989), ďalej nasleduje Nemecko (5.861), Švajčiarsko (2.522), Rakúsko (1.911), Kanada (365), Francúzsko (364), Austrália (236), Taliansko (177), Holandsko (103), Veľká Británia (68), Južná Afrika (48), atď. Tento zoznam však nie je úplný, pretože nie sú v ňom zahrnuté všetky krajiny, najmä krajiny Latinskej Ameriky (kde odišlo veľa občanov nemeckej národnosti hlavne po II. svetovej vojne), Austrálie a Oceánie, ako aj krajiny strednej a juhovýchodnej Európy.

Podľa interných výskumov P. Ďurča a kol.2 sa priezvisko Hauser na Slovensku v roku 1995 nachádzalo celkom 60-krát v 26 lokalitách, pričom najviac jeho nositeľov býva v Piešťanoch, Moldave nad Bodvou, Žiline, Banskej Štiavnici, Martine, atď.

Historický pôvod priezviska Hauser môžeme hľadať na území dnešnej Nemeckej spolkovej republiky – pravdepodobne v Porýnsku, kde rodina tohto mena patrila medzi významných predstaviteľov v rámci územného celku už od dávnych čias. Už v polovici 16. storočia sa toto priezvisko začalo objavovať aj v iných častiach európskeho kontinentu v závislosti od toho, ako sledovali členovia rodiny nové záujmy v oblasti vojenskej, náboženskej a niekedy aj v politickej. Týmto spôsobom sa priezvisko rozšírilo do Francúzska, Nemecka, Pruska a Talianska, kde jeho nositelia získali tituly a majetky. Francúzska vetva rodiny bola povýšená do šľachtického stavu v roku 1772 a pruská vetva získala titul baróna v roku 1814. V roku 1868 nemecká vetva taktiež získala titul baróna.

V nemeckom jazyku sa v minulosti k priezviskám často pridávali rôzne koncovky k slovnému základu, ktoré vyjadrovali buď miesto pobytu, charakter osoby alebo jej náboženské presvedčenie. Výskum priezviska ukazuje, že priezvisko prešlo viacerými zmenami a tak vznikli rôzne variácie priezviska Hauser, ako napr. Hauzer, Hauzner, Hausner, Hausser, Houser, Housser, Hausherr, Tonhauser, Tonhauzer, Hausmann, Hauswald, Hausegger, Hauskrecht, Hausnecht, Hausknotz, Hauzinger, atď.

Z lingvistického pohľadu je priezvisko Hauser apelatívum, t. j. slovo všeobecného významu, ktoré vzniklo z nemeckého slova „Haus“, resp. zo slova „hausen“. Genealogický výskum tohoto priezviska zatiaľ nedospel jednoznačne k názoru, kedy, kde a ako priezvisko vzniklo. Všeobecne sa však v teórii uznáva, že jeho pôvod mohol vzniknúť len z dvoch profesií. Prvý názor poukazuje na označovanie remeselníckej profesie – fyzických a konkrétnych staviteľov domov; naproti tomu predstavitelia druhého názoru sa domnievajú, že týmto menom sa označovali v minulosti len vlastníci domov (teda nie fyzickí stavitelia), hospodári, ktorí si tieto domy nechali postaviť (alebo ich získali kúpou, resp. iným spôsobom) a potom ich využívali v svoj prospech, resp. ich za úplatu prenajímali iným osobám.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že v nemeckom jazyku existovala a existuje
gramatická podobnosť slova Hauser s viacerými slovami, ktoré však majú rozličný obsahový význam v závislosti od toho, v ktorom období a v ktorej nemecky hovoriacej krajine sa
používajú. Slovo „Hauser“ (výraz používaný na juhu Nemecka a v Rakúsku) je po obsahovej
stránke príbuzné so slovom „Haushälter”, používaným v spisovnej nemčine v Nemecku
a obidve slová je možné voľne preložiť ako hospodár, gazda, správca, vlastník, administrátor,
šetriteľ, atď.

Slovo „Haus“ (podstatné meno v nemeckom jazyku) v slovenskom preklade
znamená „dom“. Podľa súčasných jazykovedných slovníkov je možné slovo „hausen“
(sloveso v nemeckom jazyku) preložiť viacerými spôsobmi. V preklade môže znamenať
(1) bývať v zlých podmienkach;
(2) v hovorovom jazyku znamená „zamotať“, „zničiť“, „vystrájať“;
(3) v južnej časti Nemecka a v rakúskom dialekte znamená zase „šetriť“, „hospodáriť“;
(4) v starej nemčine toto slovo znamenalo „stáť“, „zostať“ (niekde, kdekoľvek).

V rakúskych výkladových a prekladových slovníkoch sa nachádza ešte
výraz „Hausen“ (zool. vyza veľká), čo je odborný termín pre najväčšiu jeseterovitú (a
sladkovodnú) rybu (lat. Huso huso, angl. Great Sturgeon, Giant Sturgeon, European
Sturgeon, Beluga) z čelade jeseterovitých rýb, ktorá žila na Dunaji ešte v 19. storočí.

V anglickom jazyku existuje podobnosť tohto slova so slovom „house“ (dom, budova, dynastia, rod, snemovňa, atď.); v starej angličtine môžeme nájsť pravopisnú podobnosť so slovom „housel“ (oltárna sviatosť). Vo francúzskom jazyku existuje pravopisná podobnosť so slovami „hausse“ (stúpanie, zdražovanie), „hausser“ (zvyšovať, samozavádzať, inkrementovať) a „haussier“ (hausista, špekulant na vzostup cien, kurzov). Tieto slová môžeme nájsť tiež v holandskom a flámskom jazyku s rovnakým obsahovým významom.

Záverom tejto krátkej genealogicko-lingvistickej analýzy pôvodu priezviska je potrebné uviesť, že najväčšia národnosť v Nigérii a susedných krajinách sa volá „hausa“, ale toto slovo z obsahového hľadiska nemá nič spoločného s nositeľmi priezviska Hauser.


--
zdroj: www.genealogy-heraldry.sk/slo/hauser.doc

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hauser Hauserová Hauzer Hauzerová Hauzner Hauznerová Hausner Hausnerová Hausser Hausserová Houser Houserová Housser Housserová Hausherr Hausherrová Tonhauser Tonhauserová Tonhauzer Tonhauzerová
Rodokmen.com HauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
Kdeje.infoHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
FacebookHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
Archív zosnulýchHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
V slovenskom telefónnom zoznameHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
V českomHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
V maďarskomHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
V rakúskomHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
V švajčiarskomHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
V nemeckom telefónnom zoznameHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová
TwitterHauserHauserováHauzerHauzerováHauznerHauznerováHausnerHausnerováHausserHausserováHouserHouserováHousserHousserováHausherrHausherrováTonhauserTonhauserováTonhauzerTonhauzerová