Pôvod mena Honoratus

Late Latin name which meant "esteemed, distinguished". This was the name of at least seven saints, including a 5th-century archbishop of Arles and a 6th-century bishop of Amiens who is the patron saint of bakers.

#menohonoratus

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: