Hodža

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hodža Hodžová

Pôvod jeho mena je symbolický- slovo „hodža“ znamená v tureckej reči učiteľ (alebo duchovný). Jeden z priamych predkov, Ďurčanský (krstné meno sa nezachovalo), sa v 17. storočí dostal do tureckého zajatia. Keď sa vrátil do rodnej dediny Ďurčiná (pri Rajci), zistil, že rodina ho považovala za mŕtveho, rozdelila si jeho majetok a neprijala ho už medzi seba. Rozhodol sa teda odsťahovať do blízkej Rakše a prijať turecké priezvisko Hodža.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hodža Hodžová
Rodokmen.com HodžaHodžová
Kdeje.infoHodžaHodžová
FacebookHodžaHodžová
Archív zosnulýchHodžaHodžová
V slovenskom telefónnom zoznameHodžaHodžová
V českomHodžaHodžová
V maďarskomHodžaHodžová
V rakúskomHodžaHodžová
V švajčiarskomHodžaHodžová
V nemeckom telefónnom zoznameHodžaHodžová
TwitterHodžaHodžová