Hodr

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hodr Hodrová
Hoder Hoderová

Hod(e)r - německé nářečí slova "Hoder" za spisovné "Hader" = spor, hádka, za hadr.

Zdroj:
Moldanová, Dobrava, 1936-. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha:
Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hodr Hodrová Hoder Hoderová
Rodokmen.com HodrHodrováHoderHoderová
Kdeje.infoHodrHodrováHoderHoderová
FacebookHodrHodrováHoderHoderová
Archív zosnulýchHodrHodrováHoderHoderová
V slovenskom telefónnom zoznameHodrHodrováHoderHoderová
V českomHodrHodrováHoderHoderová
V maďarskomHodrHodrováHoderHoderová
V rakúskomHodrHodrováHoderHoderová
V švajčiarskomHodrHodrováHoderHoderová
V nemeckom telefónnom zoznameHodrHodrováHoderHoderová
TwitterHodrHodrováHoderHoderová