Hnilica

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hnilica Hnilicová

východiskom bude názov osady Hnilec, Hnilčík, severnejšie od Rožňavy.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hnilica Hnilicová
Rodokmen.com HnilicaHnilicová
Kdeje.infoHnilicaHnilicová
FacebookHnilicaHnilicová
Archív zosnulýchHnilicaHnilicová
V slovenskom telefónnom zoznameHnilicaHnilicová
V českomHnilicaHnilicová
V maďarskomHnilicaHnilicová
V rakúskomHnilicaHnilicová
V švajčiarskomHnilicaHnilicová
V nemeckom telefónnom zoznameHnilicaHnilicová
TwitterHnilicaHnilicová