Hlaváč

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hlaváč Hlaváčová

Východiskom bude hlaváč (Cottus) = druh sladkovodnej ryby, avšak aj pri tomto názve figuruje hlava. Priezvisko je celkom bežné aj na Slovensku.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hlaváč Hlaváčová
Rodokmen.com HlaváčHlaváčová
Kdeje.infoHlaváčHlaváčová
FacebookHlaváčHlaváčová
Archív zosnulýchHlaváčHlaváčová
V slovenskom telefónnom zoznameHlaváčHlaváčová
V českomHlaváčHlaváčová
V maďarskomHlaváčHlaváčová
V rakúskomHlaváčHlaváčová
V švajčiarskomHlaváčHlaváčová
V nemeckom telefónnom zoznameHlaváčHlaváčová
TwitterHlaváčHlaváčová