Hevera

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hevera Heverová

ťažko je určiť, kde má východisko. Ak uvážime maď. jazyk, tak je tu slovo hever = ležať, povaľovať sa a pod. ale ak uvážime slovenčinu, tak najdem hever = nástroj na dvíhanie bremien, ktoré má však nemeckú etymológiu, kde Heber < heben = dvíhať.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hevera Heverová
Rodokmen.com HeveraHeverová
Kdeje.infoHeveraHeverová
FacebookHeveraHeverová
Archív zosnulýchHeveraHeverová
V slovenskom telefónnom zoznameHeveraHeverová
V českomHeveraHeverová
V maďarskomHeveraHeverová
V rakúskomHeveraHeverová
V švajčiarskomHeveraHeverová
V nemeckom telefónnom zoznameHeveraHeverová
TwitterHeveraHeverová