Pôvod mena Herman

Mužské meno staronemeckého pôvodu (heri + man), s významom bojovník. Jeho ženský tvar je Hermína. Pôvodom blízske sú mená so základmi bor-, boj-. Na Slovensku sa s týmto menom stretávame len výnimočne.

Česky Heřman, Herman, anglicky, dánsky, poľsky, švédsky Herman, španielsky Hermán, rusky German, francúzsky Armad, latinsky Arminius, maďarsky Herman, Armad, Ármin, taliansky Ermanno.

Ženský český tvar Hermína, Herma, Heřmana, Heřmanka, chorvátsky, maďarsky, srbsky, švédsky Hermina, poľsky Hermina, Herminia, anglicky, nemecky Hermine, francúzsky Germaine (Žermen).

Domácky Hermo - Herma, Mina, Ina.

Priezvisko: Harman, Harmaniak.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Herma, Herman
de: Armin, Harm
en: Armand, Harmon
fr: Armand, Herman
hu: Armin, Herman
it: Armando, Ermanno
li: Hermanas, Hermas
pl: Herman, Hermanek
ru: Gera, German

Herman oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 7.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Armand, Armanda, Rufína, Rufínus, Rúfus, Rumjana, Zoltán
Heřman oslavuje meniny v Čechách 7.4.#menoherman

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: