Herček

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Herček Herčeková

1. v Pivnici skorej stretnete podobu Chrček, kým v Petrovci počuť Herčok. Niekde v čase II. sv. vojny, v priestore medzi Petrovcom a Kulpínom, maďarskí vojaci zastrelili jedného z prvých partizánov, Slováka, určitého Herčoka. Obyvateľstvo bolo vyzvané, aby sa šlo pozrieť na mŕtveho partizána. Petrovcom sa rozniesol chýr, že niekde pri Viničkách zabili Herčoka. Išli sa ľudia pozrieť a tu, namiesto zvieraťa herčoka, chrčeka, chrčka, herčeka... ležal mŕtvy chlap.

2. Toto priezvisko je utvorené z názvu zvieraťa chrček.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Herček Herčeková
Rodokmen.com HerčekHerčeková
Kdeje.infoHerčekHerčeková
FacebookHerčekHerčeková
Archív zosnulýchHerčekHerčeková
V slovenskom telefónnom zoznameHerčekHerčeková
V českomHerčekHerčeková
V maďarskomHerčekHerčeková
V rakúskomHerčekHerčeková
V švajčiarskomHerčekHerčeková
V nemeckom telefónnom zoznameHerčekHerčeková
TwitterHerčekHerčeková