Hejna

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hejna Hejnová

Toto příjmení má původ v křestním jménu Jindřich, resp. z jeho německé podoby Heinrich. Jméno vychází ze staroněmeckého Heimerich, u kterého první část heim znamená "domov" a druhá ríhhi "vládce". Celkový význam jména je tedy vykládán jako "vládce domu".

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hejna Hejnová
Rodokmen.com HejnaHejnová
Kdeje.infoHejnaHejnová
FacebookHejnaHejnová
Archív zosnulýchHejnaHejnová
V slovenskom telefónnom zoznameHejnaHejnová
V českomHejnaHejnová
V maďarskomHejnaHejnová
V rakúskomHejnaHejnová
V švajčiarskomHejnaHejnová
V nemeckom telefónnom zoznameHejnaHejnová
TwitterHejnaHejnová