Hejduk

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hajduk Hajduková
Hejduk Hejduková

Hejduk, Hajduk - A hajduk = ozbrojený osobní sluha (sedával na kočáře vedle kočího), dráb (z maď.)

Vladimír Šmilauer v časopise Naše řeč uvádí:

Hajduk

Slovo hajduk, slovensky hajdúch, německy Haiduke, Heiducke (odtud je i příjmení Heyduk), vykládá slovník Holubův i Vášův z turečtiny (přes maďarštinu). To je stará etymologie Miklosichova, uveřejněná v pojednání „Die turkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen“ 1884: základem je prý osmanské h’ajdud. Ale od té doby se názory změnily; už na příklad Bernekrův slovník pokládá slovo maďarské za domácí. V maďarštině zní hajdú, hajdu; k tomu je plurál hajdúk, hajduk, přejímaný ve významu singuláru, jako to bývá u předmětů inklinujících k pojímání kolektivnímu (srv. koks, keks, notes, což jsou všechno vlastně plurály). Vedle této formy, nejčastější i v jazycích balkánských, vyskytuje se tam i forma s d na konci: snad tu je východiskem maďarský akusativ (hajdut).

Co se maďarského slova týče, vykládá se z hajtó, participia slovesa hajtani, hnáti; tedy „ženoucí, honec“. Změna koncového -ó v -ú je zcela běžná a i na změnu jt v jd najdeme doklady (fajt > fajd, majt > majd).

Jak se však slovo hajdú od původního významu „honec“ dostalo k významu „lehký pěšák“, který má v době historické? Horger v „Magyar szavak története“ se domnívá, že prvními hajduky byli honci, kteří dopravovali voly z Dolní země do velkých měst, zvláště do Vídně, a na ochranu svěřeného stáda byli dobře vyzbrojeni. Myslím však, že je mnohem přirozenější viděti v maďarském hajtó překlad českého slova honec, které od dob velmi starých (jistě nejméně od XIII. stol.) znamenalo vojáka předvoje, lehce vyzbrojeného a nepřítele spíše jen znepokojujícího než s ním bojujícího.

K hajduku se váže i pojem Hajdúci, tzn.

Hajdúci (řidč. hejduci)

Vojenská jednotka usadivší se 1605 okolo Debrecína, pak soudní služebníci a služebnictvo magnátů, později také váleční dobrovolníci na Balkáně bojující proti turecké nadvládě v 17.-19. století.


---
zdroj: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/kag503/puvod-prijmeni-heyduk-hejduk

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hajduk Hajduková Hejduk Hejduková
Rodokmen.com HajdukHajdukováHejdukHejduková
Kdeje.infoHajdukHajdukováHejdukHejduková
FacebookHajdukHajdukováHejdukHejduková
Archív zosnulýchHajdukHajdukováHejdukHejduková
V slovenskom telefónnom zoznameHajdukHajdukováHejdukHejduková
V českomHajdukHajdukováHejdukHejduková
V maďarskomHajdukHajdukováHejdukHejduková
V rakúskomHajdukHajdukováHejdukHejduková
V švajčiarskomHajdukHajdukováHejdukHejduková
V nemeckom telefónnom zoznameHajdukHajdukováHejdukHejduková
TwitterHajdukHajdukováHejdukHejduková