Hazdra

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hazdra Hazdrová

Toto příjmení je zřejmě odvozeno od staročeského slova obecného významu "hazdrabula", což dnes můžeme vyjádřit jako "mluvka".

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hazdra Hazdrová
Rodokmen.com HazdraHazdrová
Kdeje.infoHazdraHazdrová
FacebookHazdraHazdrová
Archív zosnulýchHazdraHazdrová
V slovenskom telefónnom zoznameHazdraHazdrová
V českomHazdraHazdrová
V maďarskomHazdraHazdrová
V rakúskomHazdraHazdrová
V švajčiarskomHazdraHazdrová
V nemeckom telefónnom zoznameHazdraHazdrová
TwitterHazdraHazdrová