Haška

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Haška Hašková

toto priezvisko vzniklo z domáckej podoby krstného mena Havel (= Gál); toto meno je z lat. Gallus (= 1. obyvateľ Gálie, Gál, dnešné Francúzsko; 2. lat. gallus = kohút; čes. Havel, slov. spisovne Gál). V slovenčine sú početné domácke mená utvorené z podoby Havel i Gál, z ktorých vznikli aj priezviská.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Haška Hašková
Rodokmen.com HaškaHašková
Kdeje.infoHaškaHašková
FacebookHaškaHašková
Archív zosnulýchHaškaHašková
V slovenskom telefónnom zoznameHaškaHašková
V českomHaškaHašková
V maďarskomHaškaHašková
V rakúskomHaškaHašková
V švajčiarskomHaškaHašková
V nemeckom telefónnom zoznameHaškaHašková
TwitterHaškaHašková