Haser

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Haser Haserová

Toto příjmení má původ v německy mluvících zemích, kde příjmení Haser je buď odvozeno od místního názvu Hasen (v Bavorsku a Vorarlbergu) a nebo od slova "Hase" - "zajíc".


Hľadať Haser Haserová
Rodokmen.com HaserHaserová
Kdeje.infoHaserHaserová
FacebookHaserHaserová
Archív zosnulýchHaserHaserová
V slovenskom telefónnom zoznameHaserHaserová
V českomHaserHaserová
V maďarskomHaserHaserová
V rakúskomHaserHaserová
V švajčiarskomHaserHaserová
V nemeckom telefónnom zoznameHaserHaserová
TwitterHaserHaserová