Harminc-Hlaváč

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Harminc-Hlaváč Harminc-Hlaváč

V Kulpíne je viacej osôb s priezviskom Hlaváč aj podnes. Ináč dosť časté priezvisko medzi Slovákmi na dolnej zemi ( Vojvodina).


Hľadať Harminc-Hlaváč
Rodokmen.com Harminc-Hlaváč
Kdeje.infoHarminc-Hlaváč
FacebookHarminc-Hlaváč
Archív zosnulýchHarminc-Hlaváč
V slovenskom telefónnom zoznameHarminc-Hlaváč
V českomHarminc-Hlaváč
V maďarskomHarminc-Hlaváč
V rakúskomHarminc-Hlaváč
V švajčiarskomHarminc-Hlaváč
V nemeckom telefónnom zoznameHarminc-Hlaváč
TwitterHarminc-Hlaváč