Harbuľa

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Harbuľa Harbuľová

Priezvisko HARBUĽA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 11×, celkový počet lokalít: 5, v lokalitách:
MORAVANY, okr. MICHALOVCE – 5×;
PLECHOTICE, okr. TREBIŠOV – 3×;
BRACOVCE, okr. MICHALOVCE – 1×;
KRISTY, okr. MICHALOVCE (od r. 1996 SOBRANCE) – 1×;
MOČARANY (obec MICHALOVCE), okr. MICHALOVCE – 1×;


---
zdroj: http://slovnik.juls.savba.sk/?w=Harbu%C4%BEa&s=exact&c=k2fd&d=kssj4&d=priezviska&d=obce&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Harbuľa Harbuľová
Rodokmen.com HarbuľaHarbuľová
Kdeje.infoHarbuľaHarbuľová
FacebookHarbuľaHarbuľová
Archív zosnulýchHarbuľaHarbuľová
V slovenskom telefónnom zoznameHarbuľaHarbuľová
V českomHarbuľaHarbuľová
V maďarskomHarbuľaHarbuľová
V rakúskomHarbuľaHarbuľová
V švajčiarskomHarbuľaHarbuľová
V nemeckom telefónnom zoznameHarbuľaHarbuľová
TwitterHarbuľaHarbuľová