Harant

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Harant Harantová

Jedná se o přízvisko vzniklé patrně již v útlém dětsví prvního nositele příjmení v rodu. Termínem "harant" se totiž označovalo dítě tropící hluk. Je to odvozeno od slova "harašiti", tedy "dělati hluk".

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Harant Harantová
Rodokmen.com HarantHarantová
Kdeje.infoHarantHarantová
FacebookHarantHarantová
Archív zosnulýchHarantHarantová
V slovenskom telefónnom zoznameHarantHarantová
V českomHarantHarantová
V maďarskomHarantHarantová
V rakúskomHarantHarantová
V švajčiarskomHarantHarantová
V nemeckom telefónnom zoznameHarantHarantová
TwitterHarantHarantová