Hanko

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hanko Hanková

je frekventované aj na Slovensku, takže patričná osoba ku svojim koreňom príde len tak, ak si preštuduje jeho výskyt v oblastiach Slovenska. Možným východiskom (aspoň tých na Dolnej zemi) môže byť názov osady Hanková, v okrese Rožňava.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hanko Hanková
Rodokmen.com HankoHanková
Kdeje.infoHankoHanková
FacebookHankoHanková
Archív zosnulýchHankoHanková
V slovenskom telefónnom zoznameHankoHanková
V českomHankoHanková
V maďarskomHankoHanková
V rakúskomHankoHanková
V švajčiarskomHankoHanková
V nemeckom telefónnom zoznameHankoHanková
TwitterHankoHanková