Pôvod mena Hanako

From Japanese 花 (hana) meaning "flower" and 子 (ko) meaning "child", as well as other kanji combinations.

#menohanako

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: