Halčák

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Halčák Halčáková

Priezvisko HALČÁK sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 64×, celkový počet lokalít: 26, najčastejšie výskyty v lokalitách:
PREŠOV, okr. PREŠOV – 9×;
KOJATICE, okr. PREŠOV – 7×;
LIPOVCE, okr. PREŠOV – 4×;
SOLIVAR (obec PREŠOV), okr. PREŠOV – 4×;
ZÁPAD (obec KOŠICE), okr. KOŠICE – 4×;
GREGOROVCE, okr. PREŠOV – 3×;
STRÁŇANY, okr. STARÁ ĽUBOVŇA – 3×;

---
zdroj: http://slovnik.juls.savba.sk/?w=Hal%C4%8D%C3%A1k&s=exact&c=Xe28&d=kssj4&d=priezviska&d=obce&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Halčák Halčáková
Rodokmen.com HalčákHalčáková
Kdeje.infoHalčákHalčáková
FacebookHalčákHalčáková
Archív zosnulýchHalčákHalčáková
V slovenskom telefónnom zoznameHalčákHalčáková
V českomHalčákHalčáková
V maďarskomHalčákHalčáková
V rakúskomHalčákHalčáková
V švajčiarskomHalčákHalčáková
V nemeckom telefónnom zoznameHalčákHalčáková
TwitterHalčákHalčáková