Halás

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Halás Halásová
Halász Halászová
Halaši Halašiová

maď. halász (= rybár). V slovenských obciach v Báčke, Banáte a Srieme máme aj podobu Rybár, utvorenú z domáceho slovenského základu: kto má záľubu v chytaní rýb alebo kto je z povolania rybárom. Okrem toho v našich obciach sú aj príbuzné priezviská: Rybársky (Hlož., Kov., Kul., Lal., Pal., Paz., Pet., Sel. - pozri tam), Rybovič (Hlož., Pet.). Aj z maďarského základu máme priezviská: Halaský, ktoré asi súvisí s maďarským názvom Halászi, po slovensky Rybáre, neskôr zlúčené do spoločnej obce Sliač v bývalej Zvolenskej stolici; mohlo tiež vzniknúť, pravda, vzhľadom na odvodzovaciu príponu -ský, z názvu obce Halászlak = Rybáre, neskôr zlúčené do spoločnej obce Záblatie v Trenčianskej stolici.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Halás Halásová Halász Halászová Halaši Halašiová
Rodokmen.com HalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
Kdeje.infoHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
FacebookHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
Archív zosnulýchHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
V slovenskom telefónnom zoznameHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
V českomHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
V maďarskomHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
V rakúskomHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
V švajčiarskomHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
V nemeckom telefónnom zoznameHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová
TwitterHalásHalásováHalászHalászováHalašiHalašiová