Hájek

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Hájek Hájková
Hájik Hájiková
Háik Háiková
Hájiček

1. na západnom Slovensku a po česky hájek alebo hájiček je malý lesný porast na rovine, hájik, hájok;
2. na západnom Slovensku alebo Česku bol to pôvodne pastier koní.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Hájek Hájková Hájik Hájiková Háik Háiková Hájiček
Rodokmen.com HájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
Kdeje.infoHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
FacebookHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
Archív zosnulýchHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
V slovenskom telefónnom zoznameHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
V českomHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
V maďarskomHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
V rakúskomHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
V švajčiarskomHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
V nemeckom telefónnom zoznameHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček
TwitterHájekHájkováHájikHájikováHáikHáikováHájiček