Pôvod mena Gregora

Gregora je ženské krstné meno. Pôvod má gréckom grégoros, čo znamená „ostražitý“.


Gregora oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 12.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Gregor, Gregoria, Gregorína, Teofan#menogregora

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: