Pôvod mena Gordan

Mužské meno - Gordana ž. južnoslovan. podoba mena Gordián


Gordan oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 9.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Gordana, Gordián, Gordon, Martina, Omar, Rea, Tina#menogordan

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: