Pôvod mena Ginda

ž. nejasné, azda z nem. Gislinde (stnem. gis + linta) ochrana pred šípom (?)


Ginda oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 3.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Bohumil, Bohumila, Kunigunda, Ticián, Ticiána#menoginda

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: