Pôvod mena Gerhard

Mužské nemecké meno (stnem. ger + hart) tvrdý oštep, silný kopijník, blízke je Gerald, franc. Gérard (Žérar), maď. Gellért


Gerhard oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 28.11. - v rovnaký deň oslavujú aj: Desdemona, Eta, Henrieta, Tristan#menogerhard

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: