Pôvod mena Gerda

Žen. m. staronemeckého pôvodu a spomína sa aj v staronórskych legendách. Bude súvisieť s menom Geraldína, lebo aj tu v koreni významu máme kópiu, z čoho sa aj odvádza význam mena: „obľúbená bojovníčka“.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

de: Gerta, Gertraud, Gertrud, Gertrude, Gescha, Trude
en: Gertie, Gertrude, Trudy
fr: Gertrude, Gertrudis
hu: Gertrud
it: Geltrude
li: Gertruda
pl: Gerda, Gerta, Gertruda, Gierka, Truda
sk: Gerta, Gerti, Gertuada, Trudy

Gerda oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 19.5. - v rovnaký deň oslavujú aj: Gertrúda#menogerda

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: