Pôvod mena Gabriela

Muž. a žen. podoba mena hebrejského pôvodu. V Biblii, v evanjeliu podľa Lukáša, toto meno sa spomína, ako meno anjela hlásnika.
Medzi protestantmi meno nie je nejak frekventované, avšak medzi katolíkmi a pravoslávnymi, je častejšie. Tu sa stretávame s Gavro, Gavrilo, Gavril, Havril, v maďarčine s Gábor a medzi moslinmi s Džibril (Gibril).
V hebrejskom jazyku jeho význam je muž Boží, moc Božia, čo vzniklo spojením géber = človek, ktoré súvisí s gabár = silný + El = Boh.
S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame menej často a oslovujeme ich Gabina, Gaba, Gabika.
Nositeľov tohto mena oslovujeme Gabo, Gabino.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Gabi, Gabina, Gabriela, Gabrielka
de: Gabi, Gabriela, Gabriele, Gawila, Jella
en: Gabby, Gabriella, Gabrielle
fr: Gabrielle
hu: Gabi, Gabriella
it: Gabriella
li: Gabre, Gabriele
pl: Gabriela, Gabrzsia
ru: Gavriila
sk: Gabriela

Gabriela oslavuje meniny 10.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Scholastika, Školastika
Gabriela oslavuje meniny v Čechách 8.3.#menogabriela

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: