Pôvod mena Gabriel

Muž. a žen. podoba mena hebrejského pôvodu. V Biblii, v evanjeliu podľa Lukáša, toto meno sa spomína, ako meno anjela hlásnika.
Medzi protestantmi meno nie je nejak frekventované, avšak medzi katolíkmi a pravoslávnymi, je častejšie. Tu sa stretávame s Gavro, Gavrilo, Gavril, Havril, v maďarčine s Gábor a medzi moslinmi s Džibril (Gibril).
V hebrejskom jazyku jeho význam je muž Boží, moc Božia, čo vzniklo spojením géber = človek, ktoré súvisí s gabár = silný + El = Boh.
S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame menej často a oslovujeme ich Gabina, Gaba, Gabika.
Nositeľov tohto mena oslovujeme Gabo, Gabino.

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

cz: Gabi, Gabin, Gabriel
de: Gabi, Gabor, Gabriel, Gabriele, Gabrio, Gawril
en: Gabe, Gabriel
fr: Gabin, Gabriel
hu: Gabi, Gabor, Gabriel
it: Gabriele
li: Gabrielis, Gabrielius, Gabrius, Gabrys
pl: Gabriel, Gabrzs, Gabrzsy, Gawrzs
ru: Gacha, Gany, Gavriil, Gavril, Gavrila
sk: Gaba, Gabika, Gabina, Gabriel

Gabriel oslavuje meniny 24.3.
Gabriel oslavuje meniny v Čechách 24.3.#menogabriel

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: