Pôvod mena Fidelma

Žen. m. írskeho pôvodu, utvorené na podklade latiny a význam mu je „verná, veriaca Mária“.

#menofidelma

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: