Pôvod mena Evaristus

Latinized form of the Greek name Ευαριστος (Euaristos) meaning "well pleasing" from the Greek word ευαρεστος (euarestos), derived from ευ (eu) "good, well" and αρεστος (arestos) "pleasing". This was the name of the fifth pope, supposedly martyred under emperor Hadrian.

#menoevaristus

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: