Pôvod mena Eva

Ženské meno hebrejského pôvodu. V Biblii sa tak nazývala prvá žena na svete. Východiskom mu je heb. haua, haia = žije, je živá. V aramejskom a v sýrijskom jaz. haya = žitie. Práve pod týmto názvom poznáme svetovú reťaz hotelov „Hayat“. Všeobecne sa chápe, že Eva znamená život, lebo žena na svet prináša, rodí nové generácie. V prvých prekladoch Biblie do gréčtiny, Eva sa nahrádzala s primeraným gréckym slovom zoé=život, z ktorých aj máme žen. meno Zoe, Zoa, Zoja.


Eva oslavuje meniny 24.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Adam, Evamária, Evelína, Gaja, Gajana, Geja
Eva oslavuje meniny v Čechách 24.12.#menoeva

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: