Pôvod mena Ernest

Mužské meno - Ernestína ž. z nem. (stnem. ernust vážny, čestný, rozhodný, nem. Ernst, tal. Ernesto, čes. Arnošt, maď. Ernó, dom. Erno, Ero, Erino, - Ernesta, Erna


Ernest oslavuje meniny 12.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Arkád, Arkádia, Arnošt, Arnoštka, Erna, Ernestína#menoernest

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: