Pôvod mena Emil

Mužské meno - Emília ž. z lat., podľa mena rím. rodu Aemilius (aemulus horlivý, usilovný, pracovitý), pôv. významom blízke je meno Amália, dom. Emo, Emilo, Milo, - Mila, Ema, Emila, Emuša, Emuľa


Emil oslavuje meniny 31.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Emilián, Emiliána, Marika
Emil oslavuje meniny v Čechách 22.5.#menoemil

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: