Pôvod mena Elemír

Elemír je mužské meno pochádzajúce z maď. Elemér, môže súvisieť z nem. dom. podobou (Elmer, Elmar) mena Adalmar slávny ušľachtilosťou alebo Eilmar slávny mečom, ale aj so slovan. menom Velimír, dom. Elo, Elek.


Elemír oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 28.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Elo, Lumír, Zlata, Zlatica#menoelemir

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: