Pôvod mena Dulcinela

ž. podľa mena hrdinky Cervatesovho románu Don Quijote (Dulcinea) zo špan. dom. podoby mena Dulcia


Dulcinela oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 11.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dulcia, Dulcínia, Trojan, Zuzana#menodulcinela

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: