Pôvod mena Dorotej

Meno má svoj pôvod v gréckom jazyku, kde doron znamená dar od boha, bohom nám darovaná. Najbližšie mu je slovanské meno Bohdan, Bogdan.
Domácke podoby týchto mien sú: Dora, Dorka, Dorča, Tea a pod.


Dorotej oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 5.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Fatima, Laura, Laurencia, Loreta, Loriána#menodorotej

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: